Bästa kund,

När coronavirusfallen ökar inför Memera ändringar i sin verksamhet för att skydda sina kunders och anställdas hälsa. Principen är, att vi alltid följer myndigheternas riktlinjer för coronaviruset. Samtidigt vill vi se till att vi kan fungera normalt och tillhandahålla utmärkt kundservice i denna utmanande situation.

Leverans av material

Vi rekommenderar att ni skickar in ert företags bokföringsmaterial och löneuppgifter elektroniskt eller per post. Uppgifter kan även ges per telefon. Undvik att skicka känsligt material per epost.
Alla våra kontor har även postlådor där material kan lämnas.

Möten

Det bästa sättet att nå din kontaktperson är via e-post eller telefon.
Vi strävar till att ordna alla möten utan ett fysiskt möte. Så om möjligt, delta i möten via telefon eller via Skype/online.
Om ärendet så kräver, kan vi vid behov också ordna ett personligt möte.
I detta fall undviker vi handskakningar och följer strikt handhygien. Vid nödvändiga fysiska möten upprätthåller vi ett socialt avstånd på minst en meter.

Vår personal på plats på kundens kontor, följer kundföretagets riktlinjer.
Enligt regeringens anvisningar anländer inte anställda som återvänder från utlandet till kontoret på två veckor. Vi undviker också att resa inom hemlandet.
Alla anställda vars familjemedlemmar har satts i karantän, kommer att arbeta på distans i 14 dagar.

Vi följer regeringens och myndigheternas riktlinjer noggrant och uppdaterar våra direktiv i enlighet med detta.

Vid frågor kan du kontakta din egen kontaktperson. Du kan även följa uppdateringar i våra direktiv på vår hemsida www.memera.fi.

Merja Kaarto

Ab Memera Oy

merja.kaarto@memera.fi
(02) 2116 300

"Ingen vet allt,
men vi reder ut det ni behöver veta!