Bokföring

Memera erbjuder mångsidig service inom ekonomiförvaltning.

Vi erbjuder pålitlig bokförings- och löneadministrationsservice, även som molntjänst.

Bokslut, skattedeklarationer, skötsel av reskontra samt myndighetsanmälningar hör naturligtvis till våra tjänster. Bokföringsprogrammen som vi använder möjliggör en flexibel rapportering till våra kunder – på både finska och svenska.

Personalen betjänar även i andra administrativa ärenden:

  • service som rör grundande av företag
  • beskattningsrådgivning