Disponentskap

Ab Memera sköter samvetsgrant disponentskap med professionalism. Memera verkar i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär. Vi sköter även disponentuppdrag i Åbo-området samt i andra grannkommuner.

Vi sköter administrativa, finansiella och tekniska uppdrag för bostads- och fastighetsbolag i enlighet med god disponentsed. Vi skräddarsyr omfattningen av disponentskapet med kundföretaget efter bolagets behov. Vi strävar efter att sköta både fastigheterna och satsa på boendetrivsel. Vi erbjuder också experthjälp vid planering, övervakning och förverkligande av större projekt, t.ex. rörsaneringar eller fasadrenoveringar. Vi har tillförlitliga samarbetspartners som gör det möjligt för oss att ta emot ett brett spektrum av uppgifter.

För tillfället är det tyvärr inte möjligt att skicka blanketter via vår hemsida.

Ni kan vara i kontakt
Anmälan om ändringsarbeten Anna Holmberg tel. 040 901 3261 eller e-post anna.holmberg@memera.fi
Andra ärenden Anne Kavón tel. 040 450 1048 eller e-post anne.kavon@memera.fi