Vi erbjuder pålitlig bokförings- och löneadministrationsservice, även som molntjänst. Bokslut, skattedeklarationer, skötsel av reskontra samt myndighetsanmälningar hör naturligtvis till våra tjänster. Bokföringsprogrammen som vi använder möjliggör en flexibel rapportering till våra kunder – på både finska och svenska.

"Vi erbjuder pålitlig bokförings- och löneadministrationsservice, även som molntjänst.

Personalen betjänar även i andra administrativa ärenden:

  • bolagsbildning och -avveckling
  • beskattningsrådgivning

Merja Kaarto

Ab Memera Oy

merja.kaarto@memera.fi
(02) 2116 300

"Ingen vet allt,
men vi reder ut det ni behöver veta!