Ab Memera sköter disponentskap samvetsgrant och professionellt. Memera verkar i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär. Vi sköter disponentuppdrag även i Åbo samt i andra grannkommuner.

Vi sköter administrativa, finansiella och tekniska uppdrag för bostads- och fastighetsbolag i enlighet med god disponentsed. Vi skräddarsyr omfattningen av disponentskapet med kundföretaget efter bolagets behov. Vi strävar efter att sköta både fastigheterna och satsa på boendetrivsel.

" Vi erbjuder också experthjälp vid planering, övervakning och förverkligande av större projekt.

Vi erbjuder också experthjälp vid planering, övervakning och förverkligande av större projekt, t.ex. rörsaneringar eller fasadrenoveringar.

Vi har tillförlitliga samarbetspartners som gör det möjligt för oss att ta emot ett brett spektrum av uppgifter.

E-tjänster

"Ingen vet allt,
men vi reder ut det ni behöver veta!