Ab Memera sköter disponentskap samvetsgrant och professionellt. Memera verkar i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär. Vi sköter disponentuppdrag även i Åbo samt i andra grannkommuner.

Vi sköter administrativa, finansiella och tekniska uppdrag för bostads- och fastighetsbolag i enlighet med god disponentsed. Vi skräddarsyr omfattningen av disponentskapet med kundföretaget efter bolagets behov. Vi strävar efter att sköta både fastigheterna och satsa på boendetrivsel.

 

——————————————-

Ab Memera Oy:s disponenttjänster för Pargas centrum, St Karins och Åbo har separerats till ett eget bolag under hösten 2021. Det nya bolaget heter Ab Dispomera Oy och dess kontor finns fr.o.m. 1.9 på adressen Fredrikaplanen 1, Pargas.

Disponentens nya kontaktuppgifter:
christel.sonntag@dispomera.fi
0400 114450

Ab Memera Oy:n isännöintipalvelut Paraisten keskustan, Kaarinan ja Turun osalta ollaan eriytetty omaksi yritykseksi syksyllä 2021. Uusi yhtiö on Ab Dispomera Oy ja konttori sijaitsee 1.9. lähtien osoitteessa Fredrikanaukio 1, Parainen.

Isännöitsijän uudet yhteystiedot: christel.sonntag@dispomera.fi
0400 114450

——————————————-

" Vi erbjuder också experthjälp vid planering, övervakning och förverkligande av större projekt.

Vi erbjuder också experthjälp vid planering, övervakning och förverkligande av större projekt, t.ex. rörsaneringar eller fasadrenoveringar.

Vi har tillförlitliga samarbetspartners som gör det möjligt för oss att ta emot ett brett spektrum av uppgifter.

E-tjänster

"Ingen vet allt,
men vi reder ut det ni behöver veta!