Fält markerade med en * är obligatoriska

  1. Bostadsbolag och kontaktuppgifter  Planerat startdatum

  Avslutningsdatum


  Bostadens aktionär


  2. Kort beskrivning av det planerade ändringsarbetet*


  Våtrumsremont (A)Köksremont (B)Annat reparations- och/eller ändringsarbete (C)
  Bygglov*
  SöksSöks ej

  3. Använda planerare och entreprenörer samt aktionärens övervakare

  Byggtekniska arbeten

  Planerare


  Entreprenör


  Vattenisolerare


  Övervakare  VVS – arbeten

  Planerare


  Entreprenörer

  Elarbeten

  Planerare


  Entreprenörer

  4. Specifikation av ändringsarbeten samt material

  A. Våtrumsremont

  1. VVS-arbeten

  Vattenposter
  Ändras ejÄndringsarbete utförs
  Badkar
  Tas bortLämnas kvarFinns ej
  Golvbrunn
  FörnyasByts ej
  Utöver detta görs följande ändringsarbeten (arbete/materialbeskrivning)

  2. Elarbeten

  Ändring i el utrustningen. Planeraren/entreprenören försäkrar att arbeten utförs enligt elsäkerhetsföreskrifterna.
  Följande ändringar görs. (t.ex. golvvärme, uttag, belysning)

  3. Byggtekniska arbeten

  Följande ändringsarbeten utförs (arbete/materialbeskrivning)

  B. Köksremont

  1. Byggtekniska arbeten

  All inredning monteras på befintliga platserÄndring av inredningens placering
  Utöver detta görs följande ändringsarbeten (arbete/materialbeskrivning)

  2. VVS – arbeten

  Vattenposters placering:
  Flyttas ej/ej ändringsarbetenEj ändringsarbeten
  Byte av kran:
  Flyttas/görs ändringsarbetenGörs ändringsarbeten
  Utöver detta görs följande ändringsarbeten (arbete/materialbeskrivning)

  2. Elarbeten

  Ändring i el utrustningen. Planeraren/entreprenören försäkrar att arbeten utförs enligt elsäkerhetsföreskrifterna.
  Följande ändringar görs. (t.ex. golvvärme, uttag, belysning)

  4. Övriga ändringsarbeten

  Följande ändringsarbeten görs (arbete/materialbeskrivning)

  "Ingen vet allt,
  men vi reder ut det ni behöver veta!